Friday, December 12, 2008

Dali Kauban

Dali kauban, magkuyog ta
Atong tan-awon ang kahimtang nila;
Mga tawong nawad-an na ug paglaom
Sa gagmayng relief goods na lamang gipasalig ang kaugmaon

Dali kauban, magkuyog ta
Tan-awon ta ang mga mag-uuma
Nga ang mao-mao nilang sinaligang umahan,
Gibomba ug napugos nalang nga biyaan

Dali kauban, magkuyog ta
Sa Munai, Tangcal, ug Poona Piagapo
Ang lugar nga gikahilunaan sa mga lumulupyo,
Ang mga gipansunugan ug balay
Ug sila nga ang pangpangabuhian gipampatay

Dali kauban, magkuyog ta
Atong pamatud-an kung tinood ba ang ingon sa gobyerno -
“Basta adunay mga Moro, buhi ang terorismo!”
Atong timbangon kung kini husto ba,
Dili ba kaha gobyerno ang tinuod nga terorista?

Dali kauban, magkuyog ta
Atong pawinawon ang walay unod nga mga storya
Sa mga naghari nga walay nabuhat nga mga lakang
Para kalinaw ug hustisya maiasdang
Ang ilang tubag sa mga rebelde –
“All-Out war ra ang solusyon niini!”

Dali kauban, magkuyog ta
Aron masaksihan sa imong mga mata
Ang mga kasakit ug pag-antos nila
Mga masang tawhanong katungod giyatakan
Mga labing dinaug-daug ug pinahimuslan

Dali kauban, magkuyog ta
Makigbisog ug maghiusa alang kanila!


>The US-Arroyo government spent 1B pesos in the current All-Out war campaign against the MILF rebels. Asking for another 2.6B of budget for military offensives in Mindanao. This was reported Nov. 19,2008 by TV-Patrol World. I don't wish for Mindanao to become the next Iraq or Afghanistan, how bout you?

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...