Friday, December 12, 2008

SINING NG KABATAAN

Ang himig ng aming musika,
Panaghoy ng magsasaka
Silang pangunahing pwersa,
Binhi n gating paglaya

Ang bawat tulang aming likha,
Lakas ng uring manggagawa
Silang hukbong mapagpalaya,
Panday n gating pag-asa

Ang bawat indak n gaming paa,
Handog naming para sa masa
Ang galaw ng aming mga kamay,
Sa kanila naming inaalay

Ang kuskos ng gitara
at guhit ng pintura-
Aming obra maestra,
Alang-alang sa masa

Ang sining ng kabataan,
ay para sa kinabukasan
Ang sining ng kabataan,
ay kultura ng mamamayan
Ang sining ng kabataan,
kalayaan ng ating bayan!

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...